Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Hydrobot οι μαθητές...

 

Μαθαίνουν…

βασικές αρχές φυσικής, υδροδυναμικής, ηλεκτρισμού, μηχανολογίας, ναυπηγικής αλλά και τεχνικές σχεδιασμού, συγκόλλησης και συναρμολόγησης κατασκευών, σε συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας ή της τάξης..

Κατασκευάζουν…

ένα ξεχωριστό τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα χρησιμοποιώντας εργαλεία, υλικά και πρακτικές που είναι χρήσιμα για πλειάδα κατασκευών της καθημερινότητας και αναπτύσσοντας υφιστάμενες ή νέες, προσωπικές και ομαδικές, ικανότητες.

Γίνονται…

υποψήφιοι μηχανικοί, φυσικοί, ναυπηγοί και θαλάσσιοι βιολόγοι, καθώς δοκιμάζουν διάφορες δραστηριότητες συναφείς με μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα επαγγέλματα, που ίσως θελήσουν να ακολουθήσουν στο μέλλον.