Η νέα σχολική χρονιά φέρνει… εκπλήξεις!

logo with name stickerΟ ερχομός της καινούργιας σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί αλλαγές και καινούργιες ιδέες. Μαζί θα έρθουν και μερικές εκπλήξεις!

Έγινε μεγάλος σχεδιασμός για την εύρεση του βέλτιστου τρόπου αποστολής των πακέτων hydrobots στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Ακόμα και τα ίδια τα πακέτα έχουν αλλάξει και φέρουν πλέον και το λογότυπο των hydrobots (που επίσης έχει αλλάξει)

Η ιστοσελίδα του προγράμματος έχει βελτιωθεί και διαθέτει online σύστημα συλλογής μετρήσεων, το οποίο είναι ήδη σε λειτουργία. Σας δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε τις γραφικές παραστάσεις των μετρήσεων σας ή αυτών που έχουν ανεβάσει άλλα σχολεία. Επιπλέον μπορείτε να αναζητήσετε μετρήσεις από διάφορα μέρη της Ελλάδος που έχουν ανεβάσει σχολεία, τα οποία ήδη συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να τις κατεβάζετε για περαιτέρω επεξεργασία.

Έρχεται η νέα έκδοση του firmware του hydrobot sensor, δηλαδή του κυκλώματος των αισθητήρων με το οποίο λαμβάνετε μετρήσεις κάτω από το νερό. Η καινούργια έκδοση φέρει εντυπωσιακά χαρακτηριστικά και βελτιώσεις όπως:

  1. Διόρθωση του τρόπου μέτρησης της φωτεινότητας. Πλέον η μέτρηση της συχνότητας εξόδου του αισθητήρα φωτεινότητας, γίνεται με χρήση του εσωτερικού hardware του μικροελεγκτή του κυκλωματος, αυξάνοτας έτσι την ακρίβεια και την ευελιξία. Η παλαιότερη έκδοση μετρούσε με χρήση του λογισμικού, που δυστυχώς οδηγούσε σε απροσοδιόριστα σφάλματα.
  2. Αύξηση της ακρίβειας μέτρησης της θερμοκρασίας. Πλέον χρησιμοποιείται η εσωτερική τάση αναφοράς του μικροελεγκτή
  3. Βελτίωση της ρουτίνας χρονοκαθυστέρησης, ανάμεσα στις διαδοχικές μετρήσεις. Πλέον η ρουτίνα δεν «παγώνει» το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα συνεχούς επικοινωνίας του κυκλώματος των αισθητήρων με τον Ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό οδηγεί σε ευχάριστες… εκπλήξεις.
  4. Υποστήριξη 3 γεφυρών Η (Η – bridges). Η γέφυρα – Η είναι ένα απλό κύκλωμα που δίνει τη δυνατότητα στον μικροελεγκτή του κυκλώματος να ελέγχει τους κινητήρες του hydrobot.
  5. Προστέθηκαν περισσότερες εντολές λειτουργίας. Παλαιότερα η μοναδική εντολή που είχε το πρόγραμμα ήταν εκείνη με την οποία ρυθμίζατε την ημερομηνία και την ώρα του RTC (Real Time Clock). Εξ” αιτίς της υποστήριξης των τριων γεφυρών Η, έχουν προστεθεί επιπλέον εντολές, με τις οποίες μπορείτε να ελέγχετε τους κινητήρες του hydrobot (κατέθυνση εμπρός-πίσω-αριστερά-δεξιά, πάνω και κάτω)

Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ. Όπως αναφέραμε το καινούργιο firmware σας δίνει την δυνατότητα να ελέγχετε το hydrobot μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή (π.χ. laptop). Για αυτόν τον λόγο έχει σχεδιαστεί ένα κανούργιο πρόγραμμα για υπολογιστές, που σας επιτρέπει να τηλεκατευθύνετε το hydrobot μέσω γραφικού περιβάλλοντος, αλλά και ταυτόχρονα να βλέπετε τις μετρήσεις των αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο. Το πρόγραμμα τρέχει τόσο σε Windows, όσο και σε συστήματα Linux και Mac.

Πως θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να ελέγχετε το hydrobot με το android κινητό ή tablet σας;
Ειδικά για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε από το μηδέν μια εφαρμογή για android κινητά/tablet, που σας επιτρέπει να ελέγχετε τον υδρορομπότ με μια εντυπωσιακή μέθοδο. Με την κλίση! Απλά γέρνοντας το κινητό μπροστά,δεξιά, αριστερά και πίσω, κατευθύνετε ανάλογα και το hydrobot.  Πατώντας δύο πλήκτρα στην οθόνη του κινητού, ελέγχετε το βάθος

Σύντομα περισσότερες λεπτομέρειες…