Μια ανοιχτού κώδικα εφαρμογή για την ανάλυση των μετρήσεων

grpahsΟ Χρίστος Πόριος έφτιαξε μια μικρή web εφαρμογή που σχεδιάζει γραφήματα θερμοκρασίας χρόνου και βάθους-χρόνου από αρχεία hydrosensor.
Δουλεύει μέσα απο τον browser και δεν απαιτεί εγκατάσταση.

Η εφαρμογή είναι ανοιχτού κώδικα και είναι γραμμένη σε coffeescript.

 

Η εφαρμογή

Οδηγίες: Πάρτε το αρχείο DATA.LOG από την κάρτα SD του hydrosensor και σύρετε το στον χώρο της σελίδας. Η εφαρμογή ίσως να κολλήσει για μερικά δευτερόλεπτα όσο διαβάζει τα δεδομένα. Θα εντοπίσει έναν αριθμό από αποστολές (όπου αποστολή είναι μια σειρά μετρήσεων μεταξύ δύο RESET), και μπορείτε να μεταβείτε απο την μία στην άλλη με τα βελάκια στο πάνω μέρος της εφαρμογής.

Κατεβάστε τον κώδικα της εφαρμοφής από το github: Ο κώδικας στο github

Πηγή: hydrosensor forum