Τα φλοτέρ της φετινής σχολικής χρονιάς

2014-12-01 15.03.00Όσα σχολεία είχαν πάρει το πακέτο hydrobot και την προηγούμενη σχολική χρονιά, σίγορα θα παρατήρησαν ότι στο φετινό πακέτο δεν συμπεριλαμβόνοται τα δύο κίτρινα φλοτέρ.
Αντί αυτών υπάρχει ένα μικρό κομμάτι σωσιβίου θαλάσσης 20 εκατοστών.


Εσείς θα πρέπει με μια φαλτσέτα να κόψετε το σωσίβιο σε δύο ίσα τμήματα των 10 εκατοστών.

2014-12-01 15.04.14
2014-12-01 15.03.17

Τέλος θα πρέπει να κάνετε μια τρύπα στο κέντρο του κάθε κομματιού, ώστε να περάσει από μέσα ο μπλε ηλεκτρολογικός σωλήνας. Η τρύπα μπορεί να γίνει εύκολα με ένα τρυπάνι ή με τον ίδιο τον σωλήνα, αφού το σωσίβιο κόβεται σχετικά εύκολα. Ωστόσο θα πρέπει να είστε προσεχτικοί καθώς θα σπρώχνετε το σωλήνα στο σωσίβιο