Λήψη δεδομένων από το hydrosensor σε πραγματικό χρόνο

Στο συγκεκριμένο άρθρο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη του Hydrobot να βλέπει τις μετρήσεις των αισθητήρων και τις γραφικές παραστάσεις σε πραγματικό χρόνο χωρίς να απαιτείται να βγάζει κάθε φορά από το κουτί την κάρτα SD. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί ένας σειριακός μετατροπέας από TTL σε USB όπου μπορεί να βρεθεί πολύ εύκολα στην αγορά. Παρακάτω δίνονται ενδεικτικά σύνδεσμοι:

USB to TTL Serial Converter
USB to TTL Serial Converter (eBay)

Προκειμένου να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη δυνατότητά θα απαιτηθεί μια μικρή τροποποίηση, στην οποία θα εκμεταλλευτούμε το ζευγάρι καλωδίων που περισσεύει στο UTP καλώδιο. Το UTP καλώδιο αποτελείται από τέσσερα ζεύγη καλωδίων, τα τρία από τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των τριών κινητήρων του Hydrobot. Συνεπώς μένει ένα ζεύγος με χρώματα καφέ-λευκό. Μέσω αυτών των καλωδίων θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων που επιθυμούμε.
Το πρώτο που απαιτείται είναι η σύνδεση των καλωδίων αυτών στην μεριά του arduino ο οποίος βρίσκεται στο Hydrobot. Τοποθετούμε το λευκό καλώδιο στην θύρα GND και το καφέ καλώδιο στη θύρα ΤΧ του shield του arduino όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Καλό είναι για την σύνδεση αυτή να χρησιμοποιηθούν καλώδια συνδέσεων αρσενικό-θηλυκό (jumper wires male to female).

123

Από την άλλη μεριά του UTP καλωδίου απαιτείται η σύνδεση του μετατροπέα από TTL σε USB. Ο μετατροπέας αυτός καλό είναι να τοποθετηθεί εσωτερικά του μαύρου κουτιού τηλεχειρισμού του Hydrobot και να δημιουργηθεί στο κουτί μια επιπλέον οπή ώστε να βγαίνει το καλώδιο USB και τα συνδέεται με ένα υπολογιστή. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ο μετατροπέας TTL σε USB στον οποίο συνδέουμε το λευκό καλώδιο του UTP καλωδίου με το GND και το καφέ καλώδιο με το RXD. Καλό είναι για την σύνδεση αυτή να χρησιμοποιηθούν καλώδια συνδέσεων αρσενικό-αρσενικό (jumper wires male to male).

20170608_121742

Σε περίπτωση μη αναγνώρισης του μετατροπέας από τον υπολογιστή απαιτείται η εγκατάσταση των drivers της συσκευής (FTDI Drivers).