Συμμετοχή στο πρόγραμμα Hydrobot

Το πρόγραμμα Hydrobot είναι ανοικτό σε όλα τα δημόσια γυμνάσια και λύκεια της Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στην αρχή της εκάστοτε σχολικής χρονιάς καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση στην οποία κεντρικό ρόλο παίζει ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουν να εντάξουν το πρόγραμμα Hydrobot στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η πρωτοτυπία και ο ρεαλισμός της προσέγγισης που περιγράφεται από τον εκπαιδευτικό αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά επιλογής μιας πρότασης. Η ομάδα του Ιδρύματος Ευγενίδου αξιολογεί τις προτάσεις βάση χρονολογικής σειράς και ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς. Αν κάποιος εκπαιδευτικός θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα για πρώτη φορά θα πρέπει ολοκληρώσει την εγγραφή του στην πλατφόρμα πριν μπορέσει να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης.

Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Ευγενίδου προσφέρει 100 πακέτα Hydrobot σε αντίστοιχο αριθμό σχολείων. Κάθε πακέτο είναι κατάλληλο για ομάδα μαθητών 10-15 ατόμων τα οποία θα εργαστούν υπό την επίβλεψη ενός ή δύο καθηγητών. Τα Hydrobot παραμένουν στην κατοχή του εκάστοτε σχολείου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλαπλούς τρόπους μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους..

Μετά την αποδοχή μιας πρότασης και την αποστολή του πακέτου των υλικών ο αντίστοιχος υπεύθυνος εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να ενημερώνει συστηματικά το Ίδρυμα Ευγενίδου για την εξέλιξη του προγράμματος μέσα από ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός δεν είναι σε θέση να προχωρήσει το πρόγραμμα Hydrobot μετά την αποδοχή και παραλαβή του πακέτου των υλικών, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την ομάδα του Ιδρύματος Ευγενίδου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος τόσο οι συμμετέχοντες μαθητές όσο και ο επιβλέπον εκπαιδευτικός λαμβάνουν σχετικές βεβαιώσεις από το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για την παραλαβή ενός πακέτου hydrobot, κάντε κλικ στον επόμενο σύνδεσμο:

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για την παραλαβή ενός πακέτου hydrosensor, κάντε κλικ στον επόμενο σύνδεσμο:

Σημείωση: Για να παραλάβετε ένα πακέτο hydrosensor, θα πρέπει πρώτα να έχετε ολοκληρώσει την κατασκευή ενός hydrobot, την ίδια ή μια προηγούμενη σχολική χρονιά