Εισαγωγή μετρήσεων

Σημείωση: Οδηγίες για τον τρόπο εισαγωγής των δεδομένων στη βάση, υπάρχουν στον επόμενο σύνδεσμο: Οδηγίες

Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες είναι σε θέση να ανεβάζουν δεδομένα