Αναζήτηση μετρήσεων

Από αυτήν την σελίδα μπορείτε να αναζητήσετε μετρήσεις που είναι αποθηκευμένες στη βάση, όπως έχουν αποθηκευθεί από τα διάφορα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Σημείωση: Κάντε κλικ στο χάρτη για να επιλέξετε την περιοχή αναζήτησης. Μεγεθύνετε το χάρτη με το ποντίκι για περισσότερη ακρίβεια.
Αλλάξτε την ακτίνα αναζήτησης από το επόμενο πεδίο